MKC

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Buvę projektai

Pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo srityje kryptingai rengiantis pertvarkai bei siekiant kokybės, Švietimo ir mokslo ministerijos Pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo skyrius inicijavo trijų valstybinės svarbos ES struktūrinių fondų projektų rengimą ir pavedė šį darbą atlikti Mokytojų kompetencijos centrui.

MKC vykdo ES struktūrinių fondų remiamus valstybinės svarbos projektus:

      ·  "Švietimo centrų infrastruktūros plėtra"

Projekto tikslas- siekiant tolygios regioninės pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir nuolatinio mokymosi galimybių plėtros, 34 regioninėse pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijose (švietimo centruose) iš esmės atnaujinti ir sukurti šiuolaikišką infrastruktūrą.

      ·  "Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo pertvarka"

Projekto tikslas- inicijuoti ir pradėti vykdyti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos pertvarką, siekiant užtikrinti šiuolaikinę regioninių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų veiklos kokybę ir garantuoti visiems Lietuvos pedagogams tolygias galimybes įgyti naujų socialiniam ir profesiniam gyvenimui reikalingų kompetencijų.

      ·  "Pedagogų rengimo tobulinimas"

Projekto tikslas- atlikti parengiamuosius pedagogų rengimo tobulinimo darbus, leisiančius pasiruošti pedagogų rengimo pertvarkai, numatytai strateginėse Lietuvos švietimo reformos gairėse 2003- 2012 m. ir 2004 m. pedagogų rengimo koncepcijoje.

 
Banner

Verta aplankyti

Kavos aparatai pigiau: www.kavosdraugas.lt/kavos-aparatai

Mokesčių grąžinimas iš UK: www.mokesciugrazinimas.lt/uk

3D patalynės komplektai: http://www.fejosnamai.lt/patalynes-komplektai

Elektroninis dienynas: https://www.manodienynas.lt

Kosmetika moterims: http://www.groziodraugas.lt/kosmetika

Mokytojų tobulinimo centras: http://www.mtc.lt/lt/

Buhalterinė apskaita: www.addedvalue.lt/lt/paslaugos/apskaita