MKC

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Apie

 MKC - institucija, vykdžiusi mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos kokybės priežiūrą, siekusi užtikrinti kokybę mokytojų kvalifikacijos tobulinimo srityje.

 

MKC tikslas ir uždaviniai

Centro veiklos tikslas – užtikrinti mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo kokybę.

Centro veiklos uždaviniai:

    Vykdyti pedagogų rengimo bei mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo sistemos kokybės stebėseną, organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimą, pedagogų rengimo programų tyrimus, dalyvauti atliekant pedagogų rengimo programų ekspertizę.
    Akredituoti mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo veiklą vykdančias institucijas ir jų vykdomas mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo programas, teikti joms metodinę pagalbą.
    Koordinuoti ir vykdyti pedagogų  atestacijos procesą: deleguoti ekspertus vertinti mokytojų, pretenduojančių įgyti mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją, praktinę veiklą, koordinuoti Mokytojų  ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos apeliacinės komisijos darbą bei analizuoti pedagogų atestacijos procesą ir kaupti duomenis apie atestuotus pedagogus.

 
Banner

Verta aplankyti

Kavos aparatai pigiau: www.kavosdraugas.lt/kavos-aparatai

Mokesčių grąžinimas iš UK: www.mokesciugrazinimas.lt/uk

3D patalynės komplektai: http://www.fejosnamai.lt/patalynes-komplektai

Elektroninis dienynas: https://www.manodienynas.lt

Kosmetika moterims: http://www.groziodraugas.lt/kosmetika

Mokytojų tobulinimo centras: http://www.mtc.lt/lt/

Buhalterinė apskaita: www.addedvalue.lt/lt/paslaugos/apskaita